De Steppearend vzw

Raadgeving

Raadgeving voor toekomstige Valkeniers.

We kunnen er niet vaak genoeg op wijzen: roofvogels zijn GEEN huisdieren of speelgoed, ze vragen een gespecialiseerde verzorging.
Als u roofvogels in films of tijdens demonstraties ziet, dan wordt maar een klein deel getoond van de werkzaamheden die gepaard gaan met het houden van roofvogels.

Wat u niet ziet is de speciale huisvestiging en verzorging die deze vogels vereisen, u ziet steeds getrainde roofvogels die een intensieve opleiding hebben genoten bij de valkenier. Ze zien er relatief tam uit, maar vergeet niet dat roofvogels weer snel kunnen verwilderen als ze langere tijd geen aandacht krijgen.

Valkeniers  gebruiken uitsluitend roofvogels die in gevangenschap gekweekt zijn. Roofvogels die door de valkenier  gebruikt worden, voldoen aan speciale voorwaarden .

De roofvogels van Europesche oorsprong moeten een gesloten voetring en een  C.I.T.E.S document hebben.

Dit C.I.T.E.S document wordt door de overheid afgeleverd en bevat informatie over de herkomst van de vogel.

Bij twijfel van herkomst kan de overheid een DNA  of endoscopie test laten uitvoeren.

Het hogervernoemde C.I.T.E.S document evenals de rode kaart (afgeleverd door de kweker) moeten steeds in het bezit van de valkenier zijn.

Voor roofvogels van niet Europesche oorsprong is er een andere regel, waaraan men zich zeker dient te houden.

Roofvogels , met uitzondering van uilen, worden door valkeniers bij de kweker opgehaald wanneer ze ongeveer 10 tot 12 weken oud zijn, en door de ouders zijn grootgebracht.

Dan zijn ze wild en begint de training.

Roofvogels hebben beweging nodig, en moeten een dagelijkse training hebben en vliegen.

Dit is zeker voor een leek (onervaren) een probleem, deze training neemt dagelijks wel minstens 1 uur in beslag.

Een goede valkenier is in de eerste plaats een roofvogelliefhebber met respect voor de natuur.

Kennis van zaken over de leefwijze van wilde roofvogels is een vereiste.

Indien u een roofvogel wil aankopen, is het raadzaam om veel informatie in te winnen bij b.v. een erkende (V.Z.W.) roofvogelvereniging.

Na een goede voorbereiding kun je dan, en liefst onder begeleiding tot aankoop overgaan.